O mnie

Jestem ekonomistą i specjalizuję się w wycenach, analizach i prognozach ekonomiczno-finansowych, pozyskiwaniu finansowania i doradztwie gospodarczym.

Posiadam uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jestem biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu wycen i analiz ekonomiczno-finansowych. Jestem także biegłym skarbowym Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z zakresu wycen aktywów finansowych i wartości niematerialnych i prawnych.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. pracę programisty oraz menedżera projektów inwestycyjnych typu venture capital. Szczegóły w zakładce „Praca”.

Od 1 stycznia 2004 prowadzę własną działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Ekonomiczno-Finansowe”. W tym czasie zrealizowałem ponad 360 usług doradczych, m.in. z zakresu pozyskania finansowania, opracowania biznes planów, analiz due diligence oraz innych analiz i prognoz ekonomiczno-finansowych.

W tym mieści się również ponad 130 wycen, dotyczących podmiotów gospodarczych, udziałów, instrumentów finansowych, patentów, znaków towarowych lub know-how.

Ponadto jako biegły piszę opinie dla CBA, prokuratur, sądów i urzędów skarbowych.

Jestem także autorem lub współautorem kilku publikacji dotyczących systemu ochrony zdrowia oraz z zakresu wycen.

Jako autor wynalazku posiadam również doświadczenia związane z międzynarodową procedurą patentową PCT i współpracą z rzecznikami patentowymi z kilkunastu krajów.

Zapraszam do zapoznania się ze świadczonymi przeze mnie usługami (łącznie z archiwum zleceń w zakładce „usługi”) oraz szczegółami mojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Zachęcam również do kontaktu (dane w zakładce sekretariat).