StartUsługiArchiwumCzytelniaWarsztatSekretariat
Start arrow analizy sektorowe >
 
  • Dla kogo: instytucje poszukujące finansowania; firmy z pomysłem na rozwój; firmy restrukturyzujące się; nadzór właścicielski; firmy consultingowe (podwykonawstwo).
  • Co: doradztwo w finansach, zarządzaniu, marketingu i strategii; kreatywność i elastyczność; budowa trwałych więzi z klientem; zespół fachowców z różnych dziedzin.
  • Dlaczego: to przydatne wsparcie w osiąganiu sukcesów i dalekosiężnych celów...
 
poniedziałek, 20 maja 2019
do końca roku zostało 226 dni

 

Przydatne linki

------------- Money.pl -------------
----------------- GUS ----------------
--------------  Europa --------------

 

----------------------- 


Otrzymane dotacje

Obecnie realizowany jest własny projekt, dofinansowany ze środków unijnych, dotyczący ochrony własności przemysłowej.

Uslugi.jpg
Analizy branży, sektora, rynku


Cel i zastosowanie usługi

Usługa analiz sektorowych dotyczy opracowań makroekonomicznych obejmujących wybrane fragmenty gospodarki. Analizy takie służą albo przedsiębiorcom do zidentyfikowania uwarunkowań rynkowych, w których funkcjonują lub zamierzają funkcjonować, albo też rozmaitym ośrodkom badawczym czy instytucjom do realizacji ich celów statutowych.

Opis i zakres usługi

Analiza sektorów gospodarki moze obejmować identyfikację uregulowań prawnych, opis istniejących procedur i zwyczajów, zasady dostępu do informacji, metody kalkulacji kosztów i ustalania cen, charakterystykę powiązań z innymi sektorami itd. Analizy mogą również dotyczyć funkcjonowania rozmaitych modelowych przedsięwzięć, identyfikacji niezbędnych zasobów, zasad finansowania itd. Analiza rynku moze zawierać charakterystykę głównych konkurentów, zestawienie wielkości finansowych, opis koniunktury, prognozy rozwoju itd.

Dane źródłowe

Specjalistyczne opracowania i raporty, komercyjne serwisy i bazy danych, publikowane dane statystyczne (Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Eurostat, OECD, GUS itd.), artykuły prasowe, wywiady z uczestnikami obrotu itd.

Terminy wykonania

W zależności od zakresu zlecenia realizacja usługi może trwać od dwóch tygodni do trzech miesięcy.