StartUsługiArchiwumCzytelniaWarsztatSekretariat
Start arrow praca zawodowa >
 
  • Dla kogo: instytucje poszukujące finansowania; firmy z pomysłem na rozwój; firmy restrukturyzujące się; nadzór właścicielski; firmy consultingowe (podwykonawstwo).
  • Co: doradztwo w finansach, zarządzaniu, marketingu i strategii; kreatywność i elastyczność; budowa trwałych więzi z klientem; zespół fachowców z różnych dziedzin.
  • Dlaczego: to przydatne wsparcie w osiąganiu sukcesów i dalekosiężnych celów...
 
piątek, 24 listopada 2017
do końca roku zostało 38 dni

 

Przydatne linki

------------- Money.pl -------------
----------------- GUS ----------------
--------------  Europa --------------

 

----------------------- 


Otrzymane dotacje

Obecnie realizowany jest własny projekt, dofinansowany ze środków unijnych, dotyczący ochrony własności przemysłowej.

Warsztat.jpg
Praca zawodowa


  • od 1.01.1991 do 30.06.1996 - Zespół Informatyków „Kompas”; wspólnik, programista, sprzedawca, serwisant; opracowywanie koncepcji systemów, programowanie, testowanie, prezentowanie, sprzedaż, wdrażanie, uaktualnianie, serwisowanie;

Image

  • od 15.07.1996 do 31.03.2000 - Fundusz Górnośląski S.A.; Starszy Specjalista ds. inwestycji kapitałowych; zarządzanie inwestycjami kapitałowymi (przygotowanie inwestycji kapitałowych i następnie zarządzanie realizowanymi projektami inwestycyjnymi z branż: mechanicznej, chemicznej, telekomunikacyjnej); opracowanie założeń i realizacja akcji inwestycyjno-promocyjnej (przeprowadzenie konkursu i powołanie 7 spółek z o.o.); analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firm; analiza biznes-planów;

Image

  • od 1.04.2000 do 28.02.2002 - Fundusz Górnośląski S.A.; Główny Specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego; zaprojektowanie i wdrożenie procedur monitoringu finansowego i prawno-organizacyjnego; realizacja monitoringu spółek; analizy, wyceny, rekomendacje;

Image

  • od 1.09.2000 do 11.09.2001 - Fundusz Górnośląski S.A.; pełnomocnik Zarządu ds. projektu inwestycyjnego z branży teleinformatycznej; sformułowanie założeń, pozyskanie specjalistów do zespołu organizacyjnego, opracowanie biznes-planu, nawiązanie partnerstw strategicznych, rozmowy i negocjacje z funduszami i instytucjami finansowymi, pozyskanie koinwestora;

Image

  • od 1.03.2002 do 31.12.2003 - Fundusz Górnośląski S.A.; Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego; udział w negocjacjach z Ministerstwem Gospodarki i Bankiem Rozwoju Rady Europy dotyczących linii pożyczkowej dla małych i średnich przedsiębiorców ze Śląska; plany restrukturyzacji spółek, plany połaczenia spółek, plany likwidacji spółek, analizy wniosków inwestycyjnych, biznes-planów, planów rzeczowo-finansowych, rekomendacje dla Zarządu dotyczące strategii postępowania wobec spółek, wyceny akcji i udziałów spółek;

Image

  • lata 1999 - 2003 - prezes zarządu, likwidator; zarządzanie spółkami po utracie zdolności do generowania stałych przychodów; ściągnięcie należności, spłata zobowiązań, zbycie majątku trwałego, zakończenie funkcjonujących umów; przygotowanie spółek do sprzedaży lub opracowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości; pozyskanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla zwalnianych pracowników; reprezentowanie spółek przed urzędami, komornikiem, sądami i prokuraturą;
  • lata 1997 - 2003 - przewodniczący, sekretarz bądź członek rad nadzorczych; nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem spółek, realizacją planów itd.