StartUsługiArchiwumCzytelniaWarsztatSekretariat
Start arrow finansowanie >
 
  • Dla kogo: instytucje poszukujące finansowania; firmy z pomysłem na rozwój; firmy restrukturyzujące się; nadzór właścicielski; firmy consultingowe (podwykonawstwo).
  • Co: doradztwo w finansach, zarządzaniu, marketingu i strategii; kreatywność i elastyczność; budowa trwałych więzi z klientem; zespół fachowców z różnych dziedzin.
  • Dlaczego: to przydatne wsparcie w osiąganiu sukcesów i dalekosiężnych celów...
 
poniedziałek, 20 maja 2019
do końca roku zostało 226 dni

 

Przydatne linki

------------- Money.pl -------------
----------------- GUS ----------------
--------------  Europa --------------

 

----------------------- 


Otrzymane dotacje

Obecnie realizowany jest własny projekt, dofinansowany ze środków unijnych, dotyczący ochrony własności przemysłowej.

Uslugi.jpg
Finansowanie - cele i źródła

 

Cel i zastosowanie usługi

Usługa adresowana jest do podmiotów poszukujących źródeł finansowania inwestycji, majątku obrotowego lub innych wydatków związanych z planami rozwojowymi, restrukturyzacyjnymi lub z działalnością bieżącą. Dotyczy m.in. pozyskania dotacji, kredytów i pożyczek. Ponadto dotyczy  dokapitalizowania przez fundusz inwestycyjny lub inwestora branżowego, pozyskania śodków w ramach emisji obligacji czy w ofercie publicznej akcji. Obejmuje takze takie wyspecjalizowane działania jak komercjalizacja wynalazków, wykupy menedżerskie (MBO) czy sekurytyzacja.

Opis i zakres usługi

Usługa obejmuje przede wszystkim opracowanie wszelkich dokumentów wymaganych w związku z wybraną formą finansowania. W większości przypadków należy do nich studium wykonalności lub biznes-plan. W przypadku dotacji, kredytu i pożyczki jest to dodatkowo wniosek.

W przypadku dokapitalizowania przeprowadzane jest dodatkowo badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, wycena przedsiębiorstwa oraz due dilligence, czyli ocena sytuacji bieżącej (finansowej, rynkowej, prawno-organizacyjnej).

Przy emisjach akcji czy obligacji realizowana jest dodatkowo analiza i ewentualne dostosowanie dokumentów prawnych oraz przygotowanie prospektów emisyjnych.

W zakresie wykupów menedżerskich czy sekurytyzacji dostarczane jest wsparcie organizacyjno-prawne przy zakładaniu spółek specjalnego przeznaczenia oraz konstrukcji stosownych umów.

W ramach komercjalizacji wynalazków przeprowadzana jest analiza warunków komercjalizacji (prawna, technologiczna, ekonomiczna i finansowa) i opracowywana jest dokumentacja (patentowa i wdrożeniowa oraz wycena).

W ramach usługi mogą również występować takie działania, jak reprezentacja wnioskodawcy przed instytucją finansową czy też identyfikacja potencjalnych inwestorów i negocjacje z nimi. Usługa dotyczy również sytuacji, w których planowany jest montaż różnych źródeł finansowania, i wówczas obejmuje dodatkowo doradztwo w zakresie optymalizacji struktury finansowania.

Dane źródłowe

Wszelkie informacje wewnętrzne oraz zewnętrzne (branżowe) niezbędne dla wypełnienia wymaganych procedur.

Terminy wykonania

W zależności od wielkości pozyskiwanego finansowania oraz rodzaju źródła, od rozpoczęcia świadczenia usługi do złożenia poprawnej dokumentacji może minąć od jednego do sześciu miesięcy. Czas od złożenia dokumentacji do uzyskania decyzji zależy od źródła finansowania.