StartUsługiArchiwumCzytelniaWarsztatSekretariat
Start arrow due dilligence >
 
  • Dla kogo: instytucje poszukujące finansowania; firmy z pomysłem na rozwój; firmy restrukturyzujące się; nadzór właścicielski; firmy consultingowe (podwykonawstwo).
  • Co: doradztwo w finansach, zarządzaniu, marketingu i strategii; kreatywność i elastyczność; budowa trwałych więzi z klientem; zespół fachowców z różnych dziedzin.
  • Dlaczego: to przydatne wsparcie w osiąganiu sukcesów i dalekosiężnych celów...
 
poniedziałek, 20 maja 2019
do końca roku zostało 226 dni

 

Przydatne linki

------------- Money.pl -------------
----------------- GUS ----------------
--------------  Europa --------------

 

----------------------- 


Otrzymane dotacje

Obecnie realizowany jest własny projekt, dofinansowany ze środków unijnych, dotyczący ochrony własności przemysłowej.

Uslugi.jpg
Audyt aktualnego stanu przedsiębiorstwa

 

Cel i zastosowanie usługi

Analizy due dilligence (ang. "należyta staranność") są opisem stanu aktualnego przedsiębiorstwa w kluczowych obszarach funkcjonowania. Mają one zastosowanie w sytuacjach, gdy podmiot zamierza zaprezentować niezależną, obiektywną i kompletną informację o swojej aktualnej sytuacji np. potencjalnemu inwestorowi. Mogą także służyć celom wewnętrznym, jak np. zebranie danych dla zarządu umożliwiających podjęcie strategicznych decyzji, czy też przedstawienie radzie nadzorczej informacji o firmie o profilu bardziej operacyjnym niż sprawozdanie biegłego rewidenta.

Opis i zakres usługi

Usługa moze obejmować analizę stanu aktualnego podmiotu w następujących obszarach:

  • ekonomicznym (bezpieczeństwo obrotu, pozycja na rynku, uzależnienie od dostawców i odbiorców, perspektywy rozwoju itd.),
  • finansowym (zachowanie płynności, zapotrzebowanie na źródła finansowania, rentowność poszczególnych asortymentów produkcji, analiza budżetów itd.),
  • formalno-prawnym (stan prawny majątku, poręczenia, gwarancje i inne zobowiązania pozabilansowe, poprawność dokumentów rejestrowych itd.),
  • organizacyjnym (struktura organizacyjna, efektywność zasad wynagradzania itd.).

  

Dane źródłowe

Dane źródłowe pochodzą z rozmaitych dokumentów wewnętrznych lub baz danych firmy, z wywiadów z kluczowymi osobami w firmie, oraz z dokumentów oficjalnych (np. sprawozdania finansowe wraz z badaniem biegłego rewidenta).

Terminy wykonania

W zależności od przeznaczenia biznes-planu oraz wielkości firmy realizacja może trwać od dwóch tygodni do dwóch miesięcy.