StartUsługiArchiwumCzytelniaWarsztatSekretariat
Start
 
  • Dla kogo: instytucje poszukujące finansowania; firmy z pomysłem na rozwój; firmy restrukturyzujące się; nadzór właścicielski; firmy consultingowe (podwykonawstwo).
  • Co: doradztwo w finansach, zarządzaniu, marketingu i strategii; kreatywność i elastyczność; budowa trwałych więzi z klientem; zespół fachowców z różnych dziedzin.
  • Dlaczego: to przydatne wsparcie w osiąganiu sukcesów i dalekosiężnych celów...
 
poniedziałek, 20 maja 2019
do końca roku zostało 226 dni

 

Przydatne linki

------------- Money.pl -------------
----------------- GUS ----------------
--------------  Europa --------------

 

----------------------- 


Otrzymane dotacje

Obecnie realizowany jest własny projekt, dofinansowany ze środków unijnych, dotyczący ochrony własności przemysłowej.

Start.jpg
Problemy, jakie rozwiązuję


Poniżej przedstawiłem charakterystykę wybranych problemów, które powstają podczas działalności i rozwoju każdej firmy czy instytucji. Jeśli niektóre z nich wyglądają dla Ciebie znajomo - szanowny Przedsiębiorco, Menedżerze, Konsultancie, czy Analityku - jeśli nosisz się z zamiarem ich rozwiązania - dla siebie, swojej firmy, swojego szefa czy swojego klienta - to wchodząc na moją witrynę trafiłeś pod dobry adres. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (sekcja usługi) i do zweryfikowania moich kwalifikacji (archiwum, warsztat). Zapraszam również do sekcji czytelnia, gdzie zgromadziłem pliki oraz odnośniki do stron internetowych, i gdzie - mam nadzieję - znajdziesz przydatne dla siebie informacje. Dla ułatwienia dzięki odnośnikom z poniższego tekstu można dostać się bezpośrednio do właściwych rodzajów usług, a stamtąd do odpowiednich działów w archiwum i czytelni.

Poszukujesz optymalnych źródeł finansowania? Przewidujesz poniesienie dodatkowych nakładów związanych z planami rozwojowymi, restrukturyzacją lub z działalnością bieżącą? Zastanawiasz się nad kredytem, pożyczką, pozyskaniem funduszu inwestycyjnego lub inwestora branżowego, dotacji krajowej lub unijnej, lub tez nad inną bardziej zindywidualizowaną formą finansowania? Zapraszam do zapoznania się z ofertą usługi "pozyskiwanie finansowania".

Musisz opracować plany rozwoju? Podjąłeś decyzję o ubieganiu się o zewnętrzne finansowanie, czy to z banków, funduszy inwestycyjnych, funduszy pomocowych, czy z innych źródeł? Jesteś już po rozmowach i kompletujesz dokumenty? A moze rozważasz przedsięwzięcie związane z partnerstwem publiczno-prywatnym? Moze też właściciel lub rada nadzorcza oczekuje przedstawienia planów na najbliższe lata? Zapraszam do zapoznania się z usługą "biznes-plany".

Potrzebna Ci jest analiza aktualnej sytuacji firmy? Potrzebujesz obiektywnej i niezależnej opinii na temat aktualnego stanu przedsiębiorstwa - swojego lub innego? Chcesz przekonać do siebie potencjalnego inwestora lub sam planujesz zakup firmy, ale nie jesteś pewny, czy nie ma tam "trupów w szafie"? A może właściciel lub rada nadzorcza życzą sobie z jakichś powodów udokumentowanego opisu bieżącej sytuacji? Zapraszam do zapoznania się z usługą "due dilligence".

Chcesz wiedzieć, ile warte jest przedsiębiorstwo? Twoje lub inne, całe lub wydzielona część? Albo znak towarowy czy logo? Potrzebujesz niezależnego zweryfikowania swoich szacunków? Szykuje się przejęcie, fuzja lub likwidacja? A może biegły rewident badający Twoje sprawozdanie roczne domaga się aktualizacji wyceny trwałych aktywów finansowych - udziałów i akcji w podmiotach niepublicznych? Zapraszam do zapoznania się z usługą "wycena przedsiębiorstw".

Zastanawiasz się nad strategią firmy? Czujesz potrzebę podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji? Zindentyfikowania słabych stron, uświadomienia luk i błędów - sobie lub pracownikom? A może nowe okoliczności - wprowadzenie nowego produktu, plany podboju nowych rynków, pojawienie się nowego silnego konkurenta, fuzja lub przejęcie innego podmiotu - wymagają skonstruowania nowej strategii? Zapraszam do zapoznania się z usługą "doradztwo i szkolenia".

Chcesz poznać efekty finansowe planowanych działań? Rozważasz uruchomienie nowej działalności (w ramach dotychczasowej lub nowej firmy)? Chcesz wiedzieć jakich ona wymaga środków? Interesuje Cię, jakie będą jej wyniki finansowe? Zapraszam do zapoznania się z usługą "doradztwo i szkolenia".

Kontrolujesz lub monitorujesz spółki? Realizujesz jakieś działania wspólnie z innymi podmiotami? Potrzebne Ci są informacje o realizacji przez nie planów lub postanowień umów? Chcesz je skontrolować lub monitorować (jednorazowo lub systematycznie)? Pracujesz w nadzorze właścicielskim lub w instytucji, agencji czy urzędzie, która dysponuje środkami publicznymi? Zapraszam do zapoznania się z usługą "doradztwo i szkolenia".

Potrzebna Ci kompletna dokumentacja projektu? Spójna, zawierająca dokumenty prawne, specjalistyczne opracowania, procedury lub plany działań w jakiejś dziedzinie? Nie masz czasu na wypracowanie jej we własnym zakresie? Nie masz wystarczająco wielu fachowców z tej dziedziny i jednocześnie nie masz potrzeby lub możliwości ich zatrudnienia? Zapraszam do zapoznania się z usługą "doradztwo i szkolenia".

Przydałyby się szkolenia lub warsztaty? Dla Twoich pracowników lub klientów? Z zakresu pozyskiwania finansowania, analiz strategicznych, ekonomiczno-finansowych i innych? Uważasz, ze byłoby to korzystne z punktu widzenia pobudzenia kreatywności pracowników lub ich integracji w zespole ? Zapraszam do zapoznania się z usługą "doradztwo i szkolenia".

Poszukujesz dopracowanej analizy makroekonomicznej? Interesuje Cię precyzyjne zidentyfikowanie uwarunkowań rynkowych, w których funkcjonujesz lub zamierzasz funkcjonować? Realizujesz projekt, do którego porzebna jest analiza dotycząca gospodarki lub wybranego sektora? Zapraszam do zapoznania się z usługą "analizy sektorowe".