Praca

od 1.01.1991 do 30.06.1996 – Zespół Informatyków „Kompas”; wspólnik, programista, sprzedawca, serwisant; opracowywanie koncepcji systemów, programowanie, testowanie, prezentowanie, sprzedaż, wdrażanie, uaktualnianie, serwisowanie;

od 15.07.1996 do 31.03.2000 – Fundusz Górnośląski S.A.; Starszy Specjalista ds. inwestycji kapitałowych; zarządzanie inwestycjami kapitałowymi (przygotowanie inwestycji kapitałowych i następnie zarządzanie realizowanymi projektami inwestycyjnymi z branż: mechanicznej, chemicznej, telekomunikacyjnej); opracowanie założeń i realizacja akcji inwestycyjno-promocyjnej (przeprowadzenie konkursu i powołanie 7 spółek z o.o.); analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firm; analiza biznes-planów;

od 1.04.2000 do 28.02.2002 – Fundusz Górnośląski S.A.; Główny Specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego; zaprojektowanie i wdrożenie procedur monitoringu finansowego i prawno-organizacyjnego; realizacja monitoringu spółek; analizy, wyceny, rekomendacje;

od 1.09.2000 do 11.09.2001 – Fundusz Górnośląski S.A.; pełnomocnik Zarządu ds. projektu inwestycyjnego z branży teleinformatycznej; sformułowanie założeń, pozyskanie specjalistów do zespołu organizacyjnego, opracowanie biznes-planu, nawiązanie partnerstw strategicznych, rozmowy i negocjacje z funduszami i instytucjami finansowymi, pozyskanie koinwestora;

ood 1.03.2002 do 31.12.2003 – Fundusz Górnośląski S.A.; Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego; udział w negocjacjach z Ministerstwem Gospodarki i Bankiem Rozwoju Rady Europy dotyczących linii pożyczkowej dla małych i średnich przedsiębiorców ze Śląska; plany restrukturyzacji spółek, plany połaczenia spółek, plany likwidacji spółek, analizy wniosków inwestycyjnych, biznes-planów, planów rzeczowo-finansowych, rekomendacje dla Zarządu dotyczące strategii postępowania wobec spółek, wyceny akcji i udziałów spółek;

Ponadto:

  • lata 1999 – 2003 – prezes zarządu, likwidator; zarządzanie spółkami po utracie zdolności do generowania stałych przychodów; ściągnięcie należności, spłata zobowiązań, zbycie majątku trwałego, zakończenie funkcjonujących umów; przygotowanie spółek do sprzedaży lub opracowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości; pozyskanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla zwalnianych pracowników; reprezentowanie spółek przed urzędami, komornikiem, sądami i prokuraturą;
  • lata 1997 – 2003 – przewodniczący, sekretarz bądź członek rad nadzorczych; nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem spółek, realizacją planów itd.