Publikacje

Publikacje związane z systemem ochrony zdrowia w Polsce

W roku 2006, w wyniku prac doradczych na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce, w których brałem udział, powstała poniższa publikacja:

W roku 2007, jako pokłosie projektu realizowanego dla Komisji Europejskiej, powstał poniższy dokument, którego jestem jednym z wielu autorów:

W roku 2008 ukazała się poniższa książka pod redakcją dr Adama Kozierkiewicza, której jestem jednym ze współautorów (napisałem rozdział o restrukturyzacji finansowej zadłużenia):

W roku 2012 w periodyku „Menedżer Zdrowia” ukazał się artykuł pt. „Szpitale na sprzedaż”, którego jestem współautorem (wraz z dr Adamem Kozierkiewiczem):

W roku 2014 na zlecenie Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska powstało poniższe opracowanie, którego jestem jednym z współautorów:

W roku 2015 w „Menedżerze Zdrowia” ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. „Bomba w górę. Projekcja wydatków na ochronę zdrowia do 2025”.

Publikacja patentowa

W ramach fazy międzynarodowej procedury PCT w roku 2015 została opublikowana poniższa dokumentacja patentowa:

Publikacja dotycząca wycen

Aktualnie w przygotowaniu znajduje się praca zbiorowa pt. „IP Asset Valuation” („Wycena własności intelektualnej”), pod egidą Institute of Intelectual Property i Instytutu Prawa Gospodarczego, gdzie napisałem dwa rozdziały – o wycenie dochodowej oraz o jej zastosowaniach w wycenie aktywów niematerialnych.