Referencje

Czasami po zakończeniu projektu lub jako podsumowanie etapów współpracy proszę o wystawienie referencji. Poniżej przedstawiam niektóre z nich.

Podsumowanie mojej pracy w Funduszu Górnośląskim

Biznesplan dla PKO BP w 2002

Współpraca z Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. w 2004

Współpraca ze spółką Invest Navigator w 2004

Współpraca ze spółką Consuasor w 2004

Przebudowa biblioteki publicznej w Czerwionce-Leszczynach w 2009

Współpraca z Business Consulting w 2009

Współpraca z PAG Uniconsult w 2009

Zakup autobusów przez UM w Zawierciu w 2012

Kredyt technologiczny na innowacyjne przedsięwzięcie w 2012

Narzędzia analityczne do systemów elektronicznej wymiany danych w 2013

Rewitalizacja budynku wspólnoty mieszkaniowej w 2014

Integracja platform informatycznych śląskich szpitali klinicznych w 2015

Dofinansowanie dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii w 2016

Wielowariantowe prognozy dla Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016

Wycena znaku towarowego Hotel Kryształ Conference & Spa w 2016

Termomodernizacja Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 2016

Dofinansowanie dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii w 2017

Projekt nowoczesnej edukacji Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w 2018

Projekt nowej metody dydaktycznej Game Jam Uniwersytetu Śląskiego w 2018

Biznesplan trzech basenów budowanych w Katowicach przez Miasto w 2019