Uprawnienia

1998: kurs i zdany egzamin na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (Komisja Ministerstwa Skarbu Państwa).

2013: upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „zastrzeżone”.

2015: biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu wycen spółek, udziałów, akcji, innych podmiotów, zorganizowanych części przedsiębiorstw, przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych, znaków towarowych, patentów, instrumentów finansowych, a także z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych.

2018: biegły skarbowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z zakresu wycen podmiotów gospodarczych, instrumentów finansowych i wartości niematerialnych.

Ponadto jako autor wynalazku (konwerter energii fal morskich) posiadam prawa patentowe przyznane w poniższych krajach:

  • Japonia (numer patentu 6388140, data rejestracji 2018-08-24)
  • Australia (numer patentu 2014384765, data rejestracji 2019-02-14)
  • Nowa Zelandia (numer patentu (724132, data rejestracji 2019-03-01)
  • USA (numer patentu 10,221,829 B2, data rejestracji 2019-03-05)

W dniu 2019-04-23 Chiński Urząd Patentowy podjął decyzję o przyznaniu patentu w tym kraju. Rejestracja w toku. Wniosek patentowy znajduje się jeszcze fazach krajowych w Chile i w Indiach oraz w fazie regionalnej w Europie.