Uprawnienia

1998: kurs i zdany egzamin na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (Komisja Ministerstwa Skarbu Państwa).

2013: upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „zastrzeżone”.

2015: biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu wycen spółek, udziałów, akcji, innych podmiotów, zorganizowanych części przedsiębiorstw, przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych, znaków towarowych, patentów, instrumentów finansowych, a także z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych. Wpis na drugą kadencję w grudniu 2019r.

2018: biegły skarbowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z zakresu wycen podmiotów gospodarczych, instrumentów finansowych i wartości niematerialnych.

Ponadto jako autor wynalazku (konwerter energii fal morskich) posiadam prawa patentowe przyznane w poniższych krajach lub regionie:

  • Japonia (numer patentu 6388140, data rejestracji 2018-08-24)
  • Australia (numer patentu 2014384765, data rejestracji 2019-02-14)
  • Nowa Zelandia (numer patentu (724132, data rejestracji 2019-03-01)
  • USA (numer patentu 10,221,829 B2, data rejestracji 2019-03-05)
  • Chiny (numer patentu ZL 201480075189.9, data rejestracji 2019-07-09)
  • Europa (numer patentu 3149324, ogłoszenie w biuletynie nr 20/07 z dn. 2020-02-12)

Wniosek patentowy znajduje się jeszcze fazie krajowej w Chile.