Wykształcenie

Od 1.10.1989 do 29.02.1992 studia dzienne, „Informatyka” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Od 1.10.1992 do 31.12.1995 studia dzienne, „Zarządzanie i Marketing” zakończone dyplomem magisterskim Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej (współpracującej wówczas z Ecole Internationale de Commerce de Toulouse, Strathclyde University of Glasgow, Akademią Ekonomiczną w Katowicach i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach)

Od 1.10.1996 do 31.12.1997 studia podyplomowe „Inżynieria finansowa i bankowość” zakończone dyplomem typu Master (francuski odpowiednik MBA) uczelni Ecole Internationale de Commerce z Tuluzy (Francja)

Od 1.10.2015 do 21.06.2016 studia podyplomowe „Wycena nieruchomości” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Wybrane szkolenia:

  • Wpływ nowelizacji ustawy o rachunkowości na analizę sprawozdań finansowych (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach)
  • Kodeks Spółek Handlowych – kierunki zmian w stosunku do Kodeksu Handlowego (prof. dr hab. Andrzej Szumański, współautor projektu ustawy wprowadzającej ksh)
  • Corporate Finance (Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Warszawie i Institute for Financial Education and Training, University of Wales, Bangor)
  • Consorg Cloud Controlling – szkolenie z zakresu systemu kontrolingowego